top of page
POCZTÓWKA_edited.jpg

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów mieszkalno-usługowych w rejonie Molo Rybackiego w Gdyni

Rok

2024

Inwestor

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Lokalizacja

Gdynia

Zespół projektowy

Dominik Eymontt, Mariusz Ścisło, Arkadiusz Janowicz, Urszula Bereś, Karolina Piaścik, Paulina Włodarczyk, Magdalena Jankowska, Paulina Jaczewska-Wocial, Michał Dołbniak (wizualizacje)

Opis

Główną ideą było stworzenie płynnej kontynuacji istniejącej zabudowy południowej części Mola Rybackiego w Gdyni, której frontowa pierzeja stanowić będzie wizytówkę cypla. Nasza propozycja łączy współczesne architektoniczne i technologiczne rozwiązania z historyczną, modernistyczną zabudową miasta Gdyni, nawiązując jednocześnie do marynistycznego stylu. Poprzez spójne nawiązanie do terenów otaczających, koncepcja stanowi całość funkcjonalno-przestrzenną ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej inwestycji Yacht Park. 
Główna przestrzeń publiczna zaprojektowana została w formie ciągu biegnącego wzdłuż Nabrzeża Kutrowego. Takie usytuowanie stanowi naturalne przedłużenie terenów rekreacyjnych oraz usług turystki morskiej, łącząc Nabrzeże Prezydenta z terenami rekreacyjnymi na końcu cypla. Wzdłuż ciągu pieszego zaprojektowano niskie nasadzenia zieleni, małą architekturę, place zabaw oraz strefy relaksu. Kontynuując sposób kształtowania budynków od strony południowej, wykorzystujemy możliwość nadwieszenia kondygnacji mieszkalnych poza obowiązujące linie zabudowy, tworząc jednocześnie atrakcyjny, szeroki bulwar stanowiący funkcję publiczną. Takie ukształtowanie zabudowy  pozwala na kontynuację funkcji handlowych wzdłuż Nabrzeża Kutrowego, izolując jednocześnie hałas generowany przez usługi. 

 

PRACA KONKURSOWA        I MIEJSCE

bottom of page