top of page

FS&P Arcus Sp. z o.o.

ul. gen. Abrahama 12 lokal XI
03-982 Warszawa

+48 (22) 671 12 36
fsparcus@fsparcus.com.pl

 

NIP: 5240303205

KRS:  0000038766

Regon:  008053125

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka FS&P Arcus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Romana Abrahama, 03-982 Warszawa, nr KRS: 0000038766, NIP: 5240303205, REGON: 008053125. Kontakt do Administratora danych osobowych to: nr tel. +48 (22) 671 12 36 , adres e-mail: fsparcus@fsparcus.com.pl

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z przesłaną przez Ciebie wiadomością zawartą w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora umożliwiająca następczy kontakt z Tobą, jeżeli prześlesz do nas wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który będzie niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość. Po wskazanym powyżej czasie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe podajesz w sposób dobrowolny. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest konieczne celem udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. PUODO).

 
bottom of page