top of page

Metropoint Office

Rok

2019

Inwestor

Waw Projekt 1 Sp. z o.o.

Lokalizacja

Warszawa

Zespół projektowy

Mariusz Ścisło, Andrzej Bąkowski, Tomasz Warzocha, Marta Kiwior, Małgorzata Żurowska, Danuta Gewald

Opis

Budynek dopełnia powstający kwartał zabudowy z regularnymi pierzejami. Położony przy skrzyżowaniu wewnętrznych uliczek jest lokalną dominantą. Zaprojektowana w nim funkcja biurowa integruje się z realizowaną równolegle (od niedawna) funkcją mieszkalną.
W całości przeszklona, jednorodna fasada uczytelnia bryłę. Jej kolorystyka i wertykalny układ pozostaje w negatywie do czarnego wykończenia masywnej bryły zespołu biurowego położonego w sąsiedztwie.

Powierzchnia użytkowa

12 736 m2

bottom of page