top of page

Karolkowa Business Park

Rok

2014

Inwestor

K.B.P. Business Park Sp. z o.o.

Lokalizacja

Powierzchnia użytkowa

Warszawa

17 722 m2

Zespół projektowy

Mariusz Ścisło, Paweł Kotarbiński, Dorota Morelewska, Joanna Klusek, Michalina Salamandra, Sylwia Eymontt, Anna Wykurz

Opis

Budynek biurowy z garażami podziemnymi, w którym parter posiada funkcje usługowo-gastronomiczne i biurowe, kondygnacje 2 do 11 zaprojektowano jako biurowe oraz kondygnację 12 zaprojektowano jako apartamentową.
Pierwsze prace projektowe zostały rozpoczęte jeszcze w 2006 roku i stanowiły pierwotnie koncepcję zagospodarowania budynku fabrycznego z końca lat czterdziestych.
Brak obowiązującego w tym rejonie MPZP spowodował, że FSP Arcus podjął się opracowania urbanistycznego projektu zagospodarowania całego kwartału Grzybowska, Przyokopowa, Karolkowa. To umożliwiło realizację kilku inwestycji w tym rejonie.
Ta spójna koncepcja przebudowy całego kwartału na terenie byłych zakładów im. Róży Luksemburg, pierwotnie pierwszej fabryki Philipsa poza granicami Holandii godziła różne interesy, ale i nakładała różne obowiązki.
KBP umieszczony na obszernej działce ograniczony ułomnymi zapisami wytycznych urbanistycznych i istniejącą zabudową będącą pod opieką konserwatora zabytków zmusił architektów do wpasowania nowoczesnej architektury w narzucone ramy budynku Pawła Holzera z 1927 roku. Ze względu na walory architektoniczne, wykorzystano ściany zewnętrzne poddając je różnym zabiegom dostosowującym do potrzeb współczesnych wymagań technicznych oraz przewidywanej funkcji nowego obiektu: na ponad stumetrowej długości ścianach wykonano otwory pozwalające na dostęp do wnętrza przestrzeni usługowych, odtworzono fragmenty, które uległy degradacji lub zniszczeniu, dostosowano przegrody do współczesnych wymagań termicznych. Zimne, kamienno-szklane elewacje nowej bryły kontrastują z autentycznym, odrestaurowanym pieczołowicie przez Wykonawcę murem starej fabryki.

bottom of page