top of page

Bartycka 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna 

 

Rok

2022

Lokalizacja

Warszawa

Inwestor

PHN

Powierzchnia sprzedaży

~ 42 000 m2

Zespół projektowy

Dominik Eymontt, Urszula Bereś, Karolina Piaścik, Paulina Włodarczyk, Alicja Górecka; Michał Dołbniak (wizualizacje)

Opis

Główną ideą było zaprojektowanie zabudowy buforowej w postaci budynków usługowo-biurowo-handlowych dookoła działki oraz zielonego terenu rekreacyjnego w wewnętrznej części terenu z wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z zachowaniem jak największej ilości istniejących drzew.
Koncepcja zakłada podział na dwie równoważne funkcje całego terenu – usługowo-handlowo-biurową w południowej części działki, oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w wewnętrznej części terenu.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna została zaprojektowana w formie wolnostojących budynków punktowych oraz liniowych. Takie kształtowanie budynków zostało zaproponowane, aby  wyróżnić projektowany zespół zabudowy na tle powstających w okolicy inwestycji.

PRACA KONKURSOWA - I MIEJSCE

 
 
bottom of page