top of page

FS&P team

Mariusz Ścisło.jpg

Wspólnik
Prezes Zarządu
Generalny Projektant

Mariusz Ścisło

W 1978 został absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

W 1988 był jednym ze współzałożycieli pracowni architektonicznej FS&P Arcus.

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w latach 2012-2018.

Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz zespołu ds. opracowania projektu krajowego niskoenergetycznego budownictwa oraz optymalizacji zasad finansowania przy Min. Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w latach 2013-2014

Konsultant Zespołu Koordynacyjnego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego przy Min Infrastruktury i Rozwoju w latach 2014-2015.

Ważniejsze projekty jego współautorstwa to m.in.

  • Concept Tower” przy ul. Grzybowskiej w Warszawie (2012)[3]
  • „Karolkowa Business Park” w Warszawie (2012)[3]

  • Rozbudowa gmachu Wytwórni Papierów Wartościowych na Nowym Mieście (2009)[3]

  • Ratusz Dzielnicy Targówek (1998)[3]

  • Rozbudowa Urzędu Patentowego R.P. przy Al. Niepodległości (2000)[3]

  • Zespół krytych pływalni w Brzegu i w Płońsku,Centra handlowe:

  • Galeria Promenada III etap (2005)[3]

  • Galeria Żoliborz w Warszawie

  • Centrum Handlowo-Rozrywkowe w Nowosybirsku w Rosji,

  • Budynki i osiedla mieszkaniowe w Warszawie (ok. 12 tys. mieszkań) m.in.: na Gocławiu, Targówku, Woli, Ochocie, Ursynowie, w Ursusie.

Andrzej Bąkowski.jpg

Wspólnik
Prokurent
Architekt

Andrzej Bąkowski

Współwłaściciel w FS&P Arcus,

Związany z pracownią od 1991 roku. 
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1991). 

Uprawnienia budowlane (2011) 

Ważniejsze projekty jego współautorstwa to m.in.   Towarowa Towers, Osiedle Poematu II/P9,  Goleszowska, Woronicza, Metropoint Office, Rondo Wiatraczna, West Station I i II, Warszawa Zachodnia, Koło B2, Wilga 7, 
PWPW SA , Nowosybirsk, Centrum Handlowe Promenada, Dom przy Agorze, Bellottiego 3/5 oraz 1, Wilga 7 zadania 1 i 4, zespół basenów w Płońsku, Rozbudowa Urzędu Patentowego w Wwie, Osiedle Wilga 2, Umińskiego 6, Osiedle Floryda

Dominik Eymontt_edited.jpg

Wspólnik

Członek Zarządu
Architekt

Dominik Eymontt

Współwłaściciel i Członek Zarządu FS&P Arcus,

Związany z pracownią od 2009 roku. 
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2004). 

Członek SARP.

Uprawnienia budowlane (2012) 
Ważniejsze projekty jego współautorstwa to m.in. Flisac,,Studio Mokotów, Melomanów, Grzybowska 85, Metropoint Apartments, Millanova Apartments, Krasińskiego, Beli Bartoka, 

Konkursy: Nowy Pawilon MNW, Nowa Bartycka, Port Praski, Nowa siedziba PGNiG, Nowa Rotunda, Sinfonia Varsovia,

Arkadiusz Janowicz_edited.jpg

Wspólnik

Członek Zarządu
Architekt

Dominik Eymontt

Współwłaściciel i Członek Zarządu FS&P Arcus,

Związany z pracownią od 2009 roku. 
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2004). 

Członek SARP.

Uprawnienia budowlane (2012) 
Ważniejsze projekty jego współautorstwa to m.in. Flisac,,Studio Mokotów, Melomanów, Grzybowska 85, Metropoint Apartments, Millanova Apartments, Krasińskiego, Beli Bartoka, 

Konkursy: Nowy Pawilon MNW, Nowa Bartycka, Port Praski, Nowa siedziba PGNiG, Nowa Rotunda, Sinfonia Varsovia,

Mariusz Ścisło.jpg

In 1978 he graduated from the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology.

In 1988 he was one of the co-founders of the architectural studio FS&P Arcus.

President of the Association of Polish Architects in the years 2012-2018.

Member of the Main Urban Planning and Architectural Commission at the Ministry of Infrastructure and Development and the team for the development of a national low-energy construction project and optimization of financing rules at the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy in 2013-2014

Consultant of the Coordination Team of the Urban Planning and Construction Code at the Ministry of Infrastructure and Development in 2014-2015.

His most important co-authored projects include:

Concept Tower” at ul. Grzybowska in Warsaw (2012)[3]
"Karolkowa Business Park" in Warsaw (2012)[3]

Expansion of the building of the Securities Printing Works in Nowe Miasto (2009)[3]

Town Hall of the Targówek District (1998)[3]

Expansion of the Patent Office of the Republic of Poland at Al. Independence (2000)[3]

A complex of indoor swimming pools in Brzeg and Płońsk, Shopping centers:

Promenada Gallery III stage (2005)[3]

Galeria Żoliborz in Warsaw

Shopping and Entertainment Center in Novosibirsk, Russia,

Buildings and housing estates in Warsaw (approx. 12,000 apartments), including: Gocław, Targówek, Wola, Ochota, Ursynów, Ursus.

Mariusz Ścisło

Partner
Chairman of the Board
General Designer

Andrzej Bąkowski.jpg

Co-owner at FS&P Arcus,

Associated with the studio since 1991.
A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (1991).

Building license (2011)

His most important co-authored projects include: Towarowa Towers, Osiedle Poematu II/P9,  Goleszowska, Woronicza, Metropoint Office, Rondo Wiatraczna, West Station I and II, Warszawa Zachodnia, Koło B2, Wilga 7,
PWPW SA, Nowosibirsk, Promenada Shopping Center, Dom przy Agora, Bellottiego 3/5 and 1, Wilga 7, tasks 1 and 4, swimming pool complex in Płońsk, Extension of the Patent Office in Wwie, Wilga 2 housing estate, Umińskiego 6, Floryda housing estate

Dominik Eymontt_edited.jpg

Co-owner and Member of the Management Board of FS&P Arcus,

Associated with the studio since 2009.
A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2004).

Member of SARP.

Building license (2012)
His most important co-authored projects include: Flisac,,Studio Mokotów, Melomań, Grzybowska 85, Metropoint Apartments, Millanova Apartments, Krasińskiego, Beli Bartoka,

Competitions: New Pavilion of the National Museum in Warsaw, Nowa Bartycka, Port Praski, New headquarters of PGNiG, New Rotunda, Sinfonia Varsovia, ​

Arkadiusz Janowicz_edited.jpg

Co-owner and Member of the Management Board of FS&P Arcus,

Associated with the studio since 2012.
Since 2022, he has been the managing director of FS&P Arcus.

A graduate of the Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture (2007).

Member of SARP.
His most important co-authored projects include:

Metropoint Apartments, Grzybowska 85, Towarowa Square, Przy Promenadzie IV stage

Andrzej Bąkowski

Partner
Proxy
architect

Dominik Eymontt

Partner

Member of the Board
architect

Arkadiusz Janowicz

Partner

Member of the Board
architect

Co-owner and Member of the Management Board of FS&P Arcus,

Associated with the studio since 2004.
A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2003).

Member of SARP.
Her most important projects include:

Concept Tower, Karolkowa Business Park, West Station, Baj Theater and a kindergarten

Mera-Falenica, Pasaż Aniński

Dorota Morelewska

Partner
Member of the Board
architect

Paweł Kotarbiński.jpg

Pawel Kotarbinski

Partner
architect

Ewa Karkowska

architect

 
Ewa Karkowska.jpg

Katarzyna Łuczyńska-Kalata

architect

 
Katarzyna Łuczyńska - Kalata.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Cracow University of Technology (2006),

Cracow University of Economics (2008)

Building license (2010)

Associated with the studio since 2009.

The most important projects she co-authored are:

Krasińskiego, Studio Mokotów, Promenada IV Housing Estate, Moderna Housing Estate, Głębocka Housing Estate, Aniński Passage,  Znanieckiego​

Joanna Klusek

architect

 
Joanna Klusek.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2008),

Building license (2021)

Associated with the studio since 2008.

The most important projects she co-authored are:

Mera Falenica, Karolkowa Business Park

Adria I II III, Dworzec Zachodni, Studio Moderna, Iskra estate (stage CF), Głębocka estate (stage E1), Mera Falenia (Stages P4 P5 P6), Mera Falenica Przedszkole, Lipska estate, Towarowa Towers, ​

Karolina Piaścik

architect

 
Karolina Piaścik.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2008),

Building license (2021)

Associated with the studio since 2008.

The most important projects she co-authored are:

Mera Falenica, Karolkowa Business Park

Adria I II III, Dworzec Zachodni, Studio Moderna, Iskra estate (stage CF), Głębocka estate (stage E1), Mera Falenia (Stages P4 P5 P6), Mera Falenica Przedszkole, Lipska estate, Towarowa Towers, ​

Paulina Nieróbca

architect

Blank_edited.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2008),

Building license (2021)

Associated with the studio since 2008.

The most important projects she co-authored are:

Mera Falenica, Karolkowa Business Park

Adria I II III, Dworzec Zachodni, Studio Moderna, Iskra estate (stage CF), Głębocka estate (stage E1), Mera Falenia (Stages P4 P5 P6), Mera Falenica Przedszkole, Lipska estate, Towarowa Towers, ​

Urszula Bereś

architect

1618864787987.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2008),

Building license (2021)

Associated with the studio since 2008.

The most important projects she co-authored are:

Mera Falenica, Karolkowa Business Park

Adria I II III, Dworzec Zachodni, Studio Moderna, Iskra estate (stage CF), Głębocka estate (stage E1), Mera Falenia (Stages P4 P5 P6), Mera Falenica Przedszkole, Lipska estate, Towarowa Towers, ​

Alicja Górecka

architect

Blank_edited.jpg

Monika Wierniuk

architect

Monika Wierniuk.jpg

Hanna Masny

architect

Blank_edited.jpg

Joanna Kolczyńska

architekt

Joanna Kolczyńska.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2018).

Associated with the studio since 2018. 

The most important projects she co-authored are:

:Towarowa Towers, Osiedle Poematu, Millanova Apartments, Central Garden, 

Paulina Jaczewska-Wocial

architekt

Paulina Jaczewska.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2019),

Associated with the studio since 2017. 

The most important projects she co-authored are:

Baj Theatre, Aniński Passage, Wilga Housing Estate - Stage II

Tomasz Warzocha

architekt

Tomasz Warzocha.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2006).

Associated with the studio since 2006. 
The most important projects he co-authored are:

Multi-family building in Koło, 

Rondo Wiatraczna, Woronicza,  Goleszowska

The concept of the Olsztyn Shopping Center, Warszawa Zachodnia, West Station, MetroPoint Office

Multi-family building B9 Mera 

Multi-family building B10 Mera 

Towarowa Towers office buildings A and B

Łukasz Adamkowski

architekt

Łukasz Adamkowski.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2008).

Building license (2018)

Associated with the studio since 2014. 
The most important projects he co-authored are:

Moderna estate, Głębocka I, III, IV, Iskra C-F estate, 

Data Center BER12, Data Center Jawczyce, Mera Falenica P$ / P5 / P6 / Kindergarten, Kindergarten at the Promenade

Szymon Mioduszewski

architect

Szymon Mioduszewski.jpg

Karolina Kulanica

architekt

Blank_edited.jpg

A graduate of the Vistula Academy of Finance and Business in Warsaw  (eng.) 20221,

INCollege of Ecology and Management (MA) 2023

Energy auditor - qualifications

Associated with the studio since 2021. 
The most important projects she co-authored are:

Wilga housing estate - Phase II, Pasaż Aniński, Central Garden, Data Center - Jawczyce, Concepts of residential buildings in Congo

Anna Prażmo

architekt

Blank_edited.jpg

A graduate of the Białystok University of Technology (2020)

Associated with the studio since 2021. 
The most important projects she co-authored are:

Data Center WAW11

Data Center - Jawczyce,

Data Center BER12

Swiatlana Akimchanka

architekt

Blank_edited.jpg

Natalia Cudna

architekt

Blank_edited.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Wrocław University of Technology (2019),

One Click LCA Summer School 2022 - Renovation and thermal modernization of historical buildings

Associated with the studio since 2022. 

The most important projects she co-authored are:

Data Center, Concepts of residential buildings in Congo and Tanzania

Iryna Blaholiak

architekt

Blank_edited.jpg

Marta Markiewicz

architekt

Blank_edited.jpg

A graduate of the University of Ecology and Management

in Warsaw (MSc in Arch.) 2023.

Revit Architecture Basic Certification (Autodesk)

Revit Architecture Mass Modeling Certification (Autodesk)

Certificate of completion of the Design Thinking course

Associated with the studio since 2022. 
The most important projects she co-authored are:

Data Center - BER12, Data Center - Jawczyce

Magdalena Jankowska

architekt

Blank_edited.jpg

Aleksandra Kosatka

architekt

Blank_edited.jpg

A graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (2016).

Building license (2019)

Associated with the studio since 2023. 
The most important projects she co-authored are:

Data Center - BER12

Zbigniew Świtalski.jpg

Zbigniew Świtalski

Director

 
Eugeniusz Mierzwa.jpg

Eugeniusz Mierzwa

Development Director​

Agnieszka Petruczynik.jpg

Agnieszka Petruczynik

Administration and Finance Manager

Blank.png

Beata Kujawska

Administrative specialist​

bottom of page