Mariusz Ścisło

Wspólnik
Prezes Zarządu
Generalny Projektant

Andrzej Bąkowski

Wspólnik
Prokurent
Architekt

Dominik Eymontt

Wspólnik
Członek Zarządu
Architekt

Arkadiusz Janowicz

Wspólnik
Członek Zarządu
Architekt

Paweł Kotarbiński

Wspólnik
Architekt

Dorota Morelewska

Wspólnik
Członek Zarządu
Architekt

Łukasz Adamkowski

Architekt

Swiatlana Akimchanka

Architekt

Urszula Bereś

Architekt

Iryna Blaholiak

Architekt

Natalia Cudna

Architekt

Alicja Górecka

Architekt

Elżbieta Górka

Architekt

Paulina Jaczewska

Architekt

Magdalena Jankowska

Architekt

Ewa Karkowska

Architekt

Aneta Karnat – Duda

Architekt

Joanna Klusek

Architekt

Joanna Kolczyńska

Architekt

Karolina Kulanica

Architekt

Katarzyna Łuczyńska-Kalata

Architekt

Hanna Masny

Architekt

Maryia Markelava

Architekt

Marta Markiewicz

Architekt

Grzegorz Mierzwa

Architekt

Szymon Mioduszewski

Architekt

Olha Petliukh

Architekt

Karolina Piaścik

Architekt

Anna Prażmo

Architekt

Paweł Strug

Architekt

Tomasz Warzocha

Architekt

Monika Wierniuk

Architekt

Paulina Włodarczyk

Architekt

Zbigniew Świtalski

Prokurent, Dyrektor

Eugeniusz Mierzwa

Dyrektor ds. Rozwoju

Agnieszka Petruczynik

Kierownik ds. Administracyjno-Finansowych

Iwona Głębicka

Koordynator ds. Umów

Beata Kujawska

Specjalista ds. Administracyjnych