Mariusz Ścisło

Wspólnik
Prezes Zarządu
Generalny Projektant

Andrzej Bąkowski

Wspólnik
Prokurent
Architekt

Dominik Eymontt

Wspólnik
Członek Zarządu
Architekt

Arkadiusz Janowicz

Wspólnik
Członek Zarządu
Architekt

Paweł Kotarbiński

Wspólnik
Architekt

Dorota Morelewska

Wspólnik
Członek Zarządu
Architekt

Błażej Jękot

Architekt

Łukasz Adamkowski

Architekt

Paweł Flis

Architekt

Paulina Jaczewska

Architekt

Katarzyna Jankowska

Architekt

Ewa Karkowska

Architekt

Joanna Klusek

Architekt

Joanna Kolczyńska

Architekt

Aleksandra Krzywańska

Architekt

Katarzyna Łuczyńska-Kalata

Architekt

Hanna Masny

Architekt

Grzegorz Mierzwa

Architekt

Monika Ochmańska

Architekt

Aleksandra Pawłowska

Architekt

Olha Petliukh

Architekt

Karolina Piaścik

Architekt

Adrianna Smolik

Architekt

Tomasz Warzocha

Architekt

Monika Wierniuk

Architekt

Paulina Włodarczyk

Architekt

Zbigniew Świtalski

Prokurent, Dyrektor

Eugeniusz Mierzwa

Dyrektor ds. Rozwoju

Agnieszka Petruczynik

Kierownik ds. Administracyjno-Finansowych

Iwona Głębicka

Koordynator ds. Umów

Beata Kujawska

Specjalista ds. Administracyjnych