Zintegrowane Centrum Komunikacyjno Usługowe Olsztyn

Warszawa

2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Andrzej Bąkowski

Powierzchnia użytkowa: 90 000 m2

Projekt: 2011-2014