Teatr Baj

Warszawa

2018

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Dorota Morelewska, Jolanta Ostaszewska, Szymon Mioduszewski

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183. Remont obiektu ma na celu przestrzenne wydzielenie odrębnych stref dostępnych dla poszczególnych użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone na warsztaty i galerię oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne. Teatr zaprojektowano i przebudowano wprowadzając zaawansowane technologie teatralne. Obiekt pod ochroną konserwatora zabytków.

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, mieszczącego Teatr Baj i Przedszkole nr 183
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca: T4B Budownictwo Sp. z o.o.
Dodatkowe informacje (powierzchnia itp.):
Ilość budynków: 1
Ilość kondygnacji: 3-6
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 (na fragmencie pod sceną)
Powierzchnia całkowita: 6 439,17 m2
Powierzchnia netto: 3 995,00 m2