Dworzec Gdański

Warszawa

2013

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Błażej Jękot, Arkadiusz Janowicz, Grzegorz Mierzwa

Stacja kolejowa Warszawa Gdańska z funkcją usługowo – biurową

Projekt konkursowy