Poznańska 37

Warszawa

2016

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Barbara Czerwińska, Jolanta Ostaszewska

Inwestycja usytuowana jest w Centralnym Obszarze Biznesu, w ścisłym centrum pomiędzy Al. Jerozolimskimi i ul. Nowogrodzką. Projekt zakłada rewitalizację istniejącej już kamienicy wraz z nadbudową i przekształcenie jej w nowoczesny biurowiec, spełniający najwyższe standardy z poszanowaniem elementów historycznych. Pod dziedzińcem i częścią budynku usytuowano dodatkowe trzy kondygnacje podziemnego garażu.

Inwestor: POZNAŃSKA 37 SPV Sp. z o.o. (spółka celowa Icon Real Estate Sp. z o.o.)

Wykonawca: APM Budownictwo Polska Sp. z o.o.

Inwestycja znajduje się na działkach ew.nr 30 i 31 należących do obrębu 5-05-01 , w ścisłej miejskiej zabudowie przy ul. Poznańskiej w bliskim sąsiedztwie Al. Jerozolimskich.

– Powierzchnia objęta inwestycją w granicach oznaczonych na PZT A,B,C,D. 975,0 m2
– Powierzchnia zabudowy 975,0 m2
– Powierzchnia całkowita 7318,54 m2
– Powierzchnia biologicznie czynna bez wymogów
– Wskaźnik powierzchni zabudowy 1,0
– Wskaźnik intensywności zabudowy 5,55 (7,19)
– Wysokość wierzchu gzymsu kamienicy frontowej 20,21 m
– Wysokość spodu gzymsu kamienicy frontowej 19,92 m
– Max. wysokość zabudowy 27,50 m