Metropoint Apartments

Warszawa

2018/2019

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Dominik Eymontt, Arkadiusz Janowicz, Joanna Witkowska, Justyna Borowska, Karolina Piaścik, Ewa Karkowska

Budynki mieszkalne kontynuujące zabudowę pierzejową ulicy Karolkowej oraz domykające wizualnie narożnik ulicy Hrubieszowskiej. Budynki uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Nazwa inwestycji : Budynki mieszkalne wielorodzinny z częścią usługową i garażami podziemnymi przy ulicy Karolkowej 28 w Warszawie

Nazwa inwestycji marketingowa: Metropoint Apartments
Inwestor: ASBUD Centrum Sp. z o.o.
Wykonawca : Budimex S.A.