Krowia Port Praski

Warszawa

2017

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Arkadiusz Janowicz, Dominik Eymontt, Justyna Borowska, Karolina Piaścik

Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej w Porcie Praskim.

Projekt konkursowy