Karolkowa Business Park

Warszawa

2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Paweł Kotarbiński, Dorota Morelewska, Joanna Klusek, Michalina Salamandra, Sylwia Eymontt, Anna Wykurz

Budynek biurowy z garażami podziemnymi, w którym parter posiada funkcje usługowo-gastronomiczne i biurowe, kondygnacje 2 do 11 zaprojektowano jako biurowe oraz kondygnację 12 zaprojektowano jako apartamentową.
Pierwsze prace projektowe zostały rozpoczęte jeszcze w 2006 roku i stanowiły pierwotnie koncepcję zagospodarowania budynku fabrycznego z końca lat czterdziestych.
Brak obowiązującego w tym rejonie MPZP spowodował, że FSP Arcus podjął się opracowania urbanistycznego projektu zagospodarowania całego kwartału Grzybowska, Przyokopowa, Karolkowa. To umożliwiło realizację kilku inwestycji w tym rejonie.

Ta spójna koncepcja przebudowy całego kwartału na terenie byłych zakładów im. Róży Luksemburg, pierwotnie pierwszej fabryki Philipsa poza granicami Holandii godziła różne interesy, ale i nakładała różne obowiązki.
KBP umieszczony na obszernej działce ograniczony ułomnymi zapisami wytycznych urbanistycznych i istniejącą zabudową będącą pod opieką konserwatora zabytków zmusił architektów do wpasowania nowoczesnej architektury w narzucone ramy budynku Pawła Holzera z 1927 roku. Ze względu na walory architektoniczne, wykorzystano ściany zewnętrzne poddając je różnym zabiegom dostosowującym do potrzeb współczesnych wymagań technicznych oraz przewidywanej funkcji nowego obiektu: na ponad stumetrowej długości ścianach wykonano otwory pozwalające na dostęp do wnętrza przestrzeni usługowych, odtworzono fragmenty, które uległy degradacji lub zniszczeniu, dostosowano przegrody do współczesnych wymagań termicznych. Zimne, kamienno-szklane elewacje nowej bryły kontrastują z autentycznym, odrestaurowanym pieczołowicie przez Wykonawcę murem starej fabryki.

Nazwa inwestycji : „Karolkowa Business Park ” – zespół biurowo-usługowy z apartamentami przy ulicy Karolkowej 30,

Inwestor: K.B.P. Business Park Sp. z o.o.

Wykonawca : Karmar S.A.

Dodatkowe informacje (powierzchnia, GLA, PC etc) :
Ilość budynków : 1
Ilość kondygnacji nadziemnych : 12
Ilość kondygnacji podziemnych : 2
Ilość apartamentów : 6
Ilość miejsc garażowych : 262
PS: 15 410 m.kw
PC: 31 842 m.kw
Powierzchnia użytkowa 17 722 m.kw