Adria

Warszawa

2015

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Anna Makara, Aleksandra Markuszewska, Joanna Klusek, Paulina Kopyś

Nazwa inwestycji : Adria – zespół mieszkalno usługowy przy ulicy Jugosłowiańskiej w Warszawie

Nazwa inwestycji marketingowa: Adria

Inwestor: Dom Development S.A.

Ilość budynków : 6
Ilość kondygnacji : od 6 do 14
Ilość kondygnacji podziemnych : 1
Ilość mieszkań : 658
PC: 57,200 m.kw
Powierzchnia użytkowa 39,400m.kw