Rotunda

Warszawa

2013 - Changing The Face Rotunda Warsaw

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Mariusz Ścisło, Dominik Eymontt, Arkadiusz Janowicz

Rotunda – praca konkursowa

Jak powinien wyglądać budynek będący wizytówką Europejskiej stolicy, miasta w ciągłym ruchu, w budowie, zmieniającego swoje oblicze każdego dnia?

Naszym zdaniem, powinien być odbiciem takiego miasta, powinien pokazywać jego zmienność, dynamikę i nowoczesność.

Naszą intencją było stworzenie nowoczesnego budynku, zmiennego, intrygującego, jednocześnie wyrastającego z historii miejsca i wpisującego się w pierwotny kontekst architetekotniczno – urbanistyczny.