FS&P ArcusRewaloryzacja i rozbudowa kamienicy przy ulicy Poznańskiej 37

Adaptacja zabytkowej kamienicy

Warszawa, Poznańska 37

projekt:

Mariusz Ścisło

Barbara Czerwińska

Adam Milewski

Danuta Gewald

inwestor: Icon Real Estate

projekt: 2013

realizacja: w trakcie

powered by Projektowanie Stron Internetowych