FS&P ArcusPromenada III

centrum handlowo-rozrywkowe

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c

projekt:

Mariusz Ścisło

Andrzej Bąkowski

współpraca:

Maria Śmietanowska

inwestor: European Construction Consortium

projekt: 2001-2002

realizacja: 2002-2005

powered by Projektowanie Stron Internetowych